مهارت های من :


 

سئو
بازاریابی محتوا
ایمیل مارکتینگ
مسئولیت پذیری
انجام کارهای مختلف (مولتی تسکینگ)